logo
osaamispankki banner
Osaamispankki

Näille verkkosivuille, Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin, on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista


Ajankohtaista


Nuoret muutoksentekijöinä –koulutuspäivä 11.11.2016
Välke-ryhmä järjestää Nuoret muutoksentekijöinä -koulutuspäivän 11.11.2016 klo 9.00-14.00 Luontokeskus Haltiassa (Nuuksiontie 84, Espoo). Koulutuspäivä on tarkoitettu kaikille nuorten kanssa toimiville. Ohjelmassa on asiantuntijoiden ja tutkijoiden puheenvuoroja sekä tuoreita esimerkkejä nuorten osallistumisesta eri tavoin toiminnan ideointiin ja ympäristötietoisuuden lisäämiseen.
Katso seminaarin materiaalit täältä.

Luonto-Liitto ry puheenjohtajaorganisaationa
Välke-ryhmän puheenjohtajana vuonna 2016 toimii Malva Green Luonto-Liitosta. Meneillään on Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston 5. toimintavuosi. Vuosien 2016-2017 pääteemana Uudenmaan ympäristökasvatuksen edistämistyössä on ”Nuoret muutoksentekijöinä”. Lisätietoa teemasta ja muutenkin verkoston toiminnasta löytyy Välke-ryhmän toimintasuunnitelmasta vuodelle 2016. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan! Seuraa tiedotusta myös Facebookissa: ”Välke - Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”.

Lataa luontoa -seminaari 24.9.2015
Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välke järjesti Lataa luontoa -seminaarin 24.9.2015 Hyrian maaseutuopistolla Hyvinkäällä (Uudenmaankatu 249). Seminaari oli tarkoitettu kaikille luonnon hyvinvointivaikutuksista kiinnostuneille. Aamupäivällä tutustuttiin ekosysteemipalveluihin ulkona viidellä erilaisella elämyksellisellä rastilla. Lisäksi Hyrian lähihoitajaopiskelijat tarjosivat mahdollisuuden mittauttaa verenpaineensa. Iltapäivällä kuultiin luennot ekosysteemipalveluista ja luonnon terveys- ja hyvinvointivaikutuksista. Tauoilla oli mahdollisuus tutustua pienimuotoisiin messuihin, joilla esiteltiin luontotoimintaa ja luontoa hyvinvoinnin lähteenä.
Katso seminaarin materiaalit täältä.


Mediaviestintää ja someilua -koulutus 15.9.2015
Välke-ryhmä, Keski-Suomen ELY-keskus, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Suomen luontokeskus Haltia järjestivät ympäristökasvattajille ja ympäristötietoisuuden edistäjille suunnatun Mediaviestintää ja someilua -koulutuksen 15.9.2015 Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoossa. Koulutus piti sisällään luentoja ja käytännön harjoituksia siitä, miten rakennetaan onnistunutta mediaviestintää ja mitä some on ja mihin sitä voi käyttää.
Katso koulutuksen materiaalit täältä.


Uusmaalaisista ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita
Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla-hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa-ohjelmaa. Välke-ryhmä luovuttaa ohjelman maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014. klo 10.30–11.30 Uudenmaan liitossa. Lue virallinen tiedote toimenpideohjelman julkistamisesta.


Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä liittyäksesi: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Mikäli haluat erota Välke-verkostosta, voit ilmoittaa asian osoitteeseen: malva.green(at)luontoliitto.fi.

Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.

Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa.