logo
osaamispankki banner
Osaamispankki

Näille verkkosivuille, Ympäristövastuullisuuden osaamispankkiin, on koottu yhteen Uudenmaan ympäristövastuullisuutta edistävät ja ympäristökasvatuksellista työtä tekevät toimijat ja heidän palvelutarjontansa. Sivut esittelevät myös ympäristökasvatukseen sopivia kohteita ja materiaaleja. Sivut on tarkoitettu yhteiseksi tietopankiksi kaikille ympäristökasvatustyötä tekeville, ympäristökasvatukseen tukea tarvitseville ja siitä kiinnostuneille. Osaamispankkia ylläpitää Hyria Koulutus Oy sekä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välke. Tervetuloa tutustumaan tarjontaan! Lisätietoja osaamispankista

Ajankohtaista

Uusmaalaisista ympäristötietoisia ja viisaita toimijoita
Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmä Välkkeen Rattailla-hankkeessa on tehty toimenpideohjelma ympäristötietoisuuden ja -vastuullisuuden edistämiseksi Uudellamaalla vuosille 2014–2017. Toimenpideohjelma toteuttaa osaltaan Uusimaa-ohjelmaa. Välke-ryhmä luovuttaa ohjelman maakuntajohtaja Ossi Savolaiselle Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2014. klo 10.30–11.30 Uudenmaan liitossa. Lue virallinen tiedote toimenpideohjelman julkistamisesta.

Uudenmaan Martat puheenjohtajaorganisaationa
Välke-verkostoa luotsaa vuoden 2014 Uudenmaan Martat ja Kirsi Mäkinen. Uudenmaan ympäristökasvatusverkoston kolmas toimintavuosi käynnistyi aktiivisesti VÄLKE-ryhmän kokouksella 31.1.2014 Uudenmaan Marttojen toimitiloissa. Kokouksessa käsiteltiin toimintasuunnitelmaa verkostolle vuosille 2014-2015. Uudetkin toimijat ovat tervetulleita mukaan toimintaan!

Välketoimintaan mukaan?
Oletko kiinnostunut liittymään mukaan Välke-verkoston jäseneksi? Verkostoon kuuluu n. 300 ympäristökasvatuksen parissa työskentelevää ihmistä Uudellamaalla. Ota yhteyttä liittyäksesi: kirsi.makinen(at)martat.fi Mikäli haluat erota Välke-verkostosta, voit ilmoittaa asian osoitteeseen: kirsi.makinen(at)martat.fi. Välke-toimintaa suunnittelee pienempi, n. 20 hengen Välke-ryhmä. Mukana ovat mm. Uudenmaan Ely-keskus, Uudenmaan liitto, kuntien ympäristökasvattajia, ympäristöalan toimijoita ja järjestöjä. Jos olet kiinnostunut tulemaan ryhmään, ota yhteyttä: riitta.salasto(at)ely-keskus.fi tai mikko.kantokari(at)ely-keskus.fi.

Välkkeen ruokaryhmä neuvoo ruoan ympäristövaikutuksissa
Uudenmaan ympäristökasvatusverkosto Välkkeen 2013-14 teemaksi on valittu ruoan ympäristövaikutukset. Ruokaryhmä neuvoo ja jakaa ruoan ympäristövaikutuksiin liittyvää tietoa Välkeverkoston facebook-sivulla ja Uudenmaan Osaamispankin sivuilla. Joka kuukausi facebookiin tulee ruoka-aiheisia vinkkejä ruoan tuotannosta, hankinnasta, valmistuksesta, säilönnästä ja ruokahävikin vähentämisestä. Välke-ryhmä facebookissa ”Ympäristökasvatustoimintaa Uudellamaalla”: https://www.facebook.com/valkeuusimaa. Ruokaryhmä osallistuu erilaisiin tapahtumiin ja verkostoituu ruokaan liittyvien toimijoiden kanssa. Ryhmässä ovat tällä hetkellä mukana Helsingin kaupungin ympäristökeskus, HSY, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus, Uudenmaan Martat, Vantaan kaupungin ympäristökeskus ja WWF Suomi. Vetäjänä toimii Kirsi Mäkinen Uudenmaan Martoista. Uudet toimijat ovat tervetulleita ryhmään. Lisätietoja: kirsi.makinen(at)uudenmaanmartat.fi.

Välkkeen strategiaryhmässä laaditaan ympäristökasvatustrategiaa
Välkkeellä on myös toinen työryhmä, joka huolehtii ympäristötietoisuuden edistämisen alueellisen strategian ja sitä pohjustavan Rattailla –hankkeen edistymisestä. Tavoitteena on tehdä kaikille Uudenmaan ympäristökasvattajille ja ympäristötietoisuutta edistäville tahoille yhteinen ympäristökasvatusstrategia. Strategiatyöhön osallistuville luvassa muun muassa koulutusta ja työpajoja. Lisätietoja Maria Runonen, Suomen ympäristöopisto SYKLI, maria.runonen(at)sykli.fi.

Valtakunnalliset ympäristökasvatuspäivät Uudellamaalla lokakuussa
Valtakunnalliset Ympäristökasvatuspäivät 2013 järjestettiin 3.-4.10 Suomen luontokeskus Haltiassa, Espoon Nuuksiossa. Uudenmaan ympäristövastuullisuustoiminta oli ympäristökasvatuspäivillä myös näyttävästi esillä:

  • to 3.10. klo 10-12 Uudenmaan VÄLKE-verkoston ruoka-aiheinen seminaari. Seminaarin esitykset: Juha-Matti Katajajuuri ja Tuomas Mattila (lautasmallit ja kädenjäljen mittaus): http://www.foodweb.ut.ee ja http://www.handprinter.org
    Lisätietoja: kirsi.makinen(at)martat.fi

  • to 3.10 klo 14-16 Yhteistyöllä eteenpäin –seminaarissa työpaja Uudenmaan alueellisesta kestävän kehityksen kasvatuksen yhteistyösuunnitelmasta (liittyy VÄLKE-verkoston Rattailla-hankkeeseen). Ilmoittautuminen ympäristökasvatuspäivien ilmoittautumisen yhteydessä.

Ympäristötietoinen Uusimaa -päivä järjestettiin 5.11.2012. Päivän suunnittelu oli tehty yhteistyössä Välke-ryhmän (Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän) kanssa, päävastuutahona oli Uudenmaan ELY-keskus. ”Elämää vedestä” muodosti seminaaripäivän teeman, ja päivä oli osa Uusimaa-viikkoa sekä Välke-ryhmän vesiensuojelun teemavuotta. Paikalle saapui noin 150 osallistujaa, jotka olivat ympäristökasvattajia, ympäristötietoisuuden parissa työskenteleviä sekä päättäjiä. Päivän aikana jaettiin Uudenmaan ympäristöpalkinto, jonka sai Helsingin kaupungin kehittämä toimintamalli: ekotukitoiminta

Ympäristötietoinen Uusimaa –päivän aineistot

Koulumetsät arvoonsa -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa ja turvata opetuksen ja kasvatuksen kannalta tärkeitä metsiä koulujen ja päiväkotien läheisyydessä. Vuonna 2013 kokeillaan millä tavoin näistä lähimetsistä voitaisiin muodostaa pysyviä Koulumetsiä. Suomen luonnonsuojeluliitto