Perustietoa oppisopimuskoulutuksesta

Selaa oppisopimuskoulutuksen esitettä (Flash-lehti)

Oppisopimuskoulutus on opiskelijan, työnantajan, oppilaitoksen ja oppisopimuskeskuksen yhteistyössä järjestämää koulutusta, joka palvelee työnantajan, yrittäjän ja työntekijän tarpeita. Koulutus johtaa samoihin ammatillisiin perustutkintoihin, ammattitutkintoihin ja erikoisammattitutkintoihin kuin oppilaitoksissa järjestettävä koulutus. Tavoitteena voi olla myös tutkintoon johtamaton lisäkoulutus.

Oppisopimuskoulutukseen osallistuvan tulee olla vähintään 15-vuotias. Yläikärajaa ei ole.

Oppisopimuskoulutus soveltuu jo työssä olevalle työntekijälle sekä uuteen määräaikaiseen työsuhteeseen tulevalle työntekijälle. Yrittäjän oppisopimus perustuu koulutussopimukseen oppisopimuskeskuksen kanssa. Viranhaltijan oppisopimus perustuu koulutussopimukseen työnantajan kanssa.

Työajan tulee olla vähintään 25 tuntia viikossa. Oppisopimusta ei voi solmia, jos opiskelija on äitiyslomalla, hoitovapaalla, armeijassa, siviilipalveluksessa, virkavapaalla tai vuorotteluvapaalla tai työaika ei muutoin täytä 25 tunnin viikkotyössäoloehtoa.

Oppisopimuksen kesto on neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen riippuen koulutuksen tavoitteista ja opiskelijan aikaisemmasta osaamisesta. Opinnot henkilökohtaistetaan. Pääosa oppimisesta tapahtuu työpaikalla työskennellen työpaikkakouluttajan ohjauksessa. Työpaikalla tapahtuvaa koulutusta täydennetään tietopuolisella opetuksella alan oppilaitoksessa.

Lähetä tietosi uutta oppisopimusta varten.