Logo

Tulosta sivu Pienennä tekstin kokoa Suurenna tekstin kokoa

Luonnontieteiden ala

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Datanomi

datanomiTieto- ja viestintätekniikan ala muuttuu ja uusiutuu jatkuvasti. Nopeasti kehittyvät tietotekniset laitteet ja järjestelmät tarvitsevat muutoksiin
kykeneviä käyttäjiä ja ylläpitäjiä. Sähköisen asioinnin ja mobiiliteknologian arki vaatii pyöriäkseen asiantuntevan työntekijäjoukon, jolle ammatillinen uudistuminen ei ole vierasta. Hae Hyriaan, meiltä saat enemmän osaamista!

Käytön tuen koulutusohjelma

Koulutusohjelman suorittanut asentaa, testaa ja dokumentoi asiakkaan työtehtäviin soveltuvan työasemalaitteiston, sovellusohjelmat sekä tarvittavat tietoliikenneyhteydet.Hän opastaa asiakasta käyttöönotossa ja samalla varmistaa laitteistojen ja ohjelmistojen toimivuuden.


Lue Aleksin opiskelijatarina tästä >>


Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma

Koulutusohjelman suorittanut työskentelee erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Hän kykenee tuotteistamaan suunnittelemansa ohjelmiston. Hän laatii testaus- ja käyttöönottosuunnitelmia ohjelmistoille. Tutkinnon suorittanut taitaa testaukseen liittyvät keinot ja työvälineet ohjelmistotuotannon eri vaiheissa.


Tutkinnon rakenne

Ammatilliset tutkinnon osat 90 ov
  Kaikille pakolliset tutkinnon osat 30 ov
  Palvelutehtävissä toimiminen 20 ov
  Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 10 ov
  Käytön tuen koulutusohjelma 40 ov  (Hyvinkään ja Riihimäen yksikkö)
  Ylläpitopalvelut 20 ov
  Palvelujen käyttöönotto ja tuki 20 ov

  Ohjelmistotuotannon koulutusohjelma 40 ov  (Hyvinkään yksikkö)
  Ohjelmiston määrittely ja suunnittelu 20 ov
  Ohjelmiston toteuttaminen 20 ov
  Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 20 ov

  Multimedia tuotanto (Hyvinkään ja Riihimäen yksikkö)

  Sähköisten asiointipalveluiden tuottaminen (Hyvinkään yksikkö)
  Palvelinohjelmistojen hallinta ja virtualisointi (Riihimäen yksikkö)

Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov (ammattia tukevat yleissivistävät opinnot)
  16 ov pakollisia ja 4 ov valinnaisia

Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov
  Voidaan vapaasti valita oman koulun osastojen tai muidenoppilaitosten tarjoamista kursseista.

Mahdollisuus kaksoistutkintoon

Opiskelija voi halutessaan valita kokonaisia jaksoja lukiosta tai muista Hyrian yksiköistä osaksi tutkintoaan ja suorittaa ammatillisen perustutkinnon lisäksi ylioppilastutkinnon. Kaksoistutkintoa suoritettaessa kokonaisopintoaika pidentyy yleensä 6–12 kuukaudella.

Työpaikat

Datanomit työllistyvät erilaisiin tietojärjestelmien käyttö- ja ylläpitotehtäviin, tietojenkäsittelyalan opastus- ja tukitehtäviin työpaikkojen laite- ja järjestelmätukeen, koulutustehtäviin, sekä myynti- ja markkinointitehtäviin. Ohjelmistotuotannon koulutusohjelman suorittaneella osaaminen jalostuu valmiudeksi kehittyä myös vaativiin ohjelmointitehtäviin.

Jatko-opinnot

Perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.


Haku

Syksyn yhteishaku yo-pohjaiselle linjalle 25.9.-4.10.2013 (Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18), jolloin koulutukseen haetaan netin kautta osoitteessa www.opintopolku.fi Ammatillisen koulutuksen syksyn yhteishaussa haetaan tammikuussa 2014 alkavaan koulutukseen.

Tulossa myös kevään 2014 yhteishaku 24.2.-14.3.2014.


Koulutuspaikka, sijainti

Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18

Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1


Aloituspaikat

Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18

Syksyn 2013 yhteishaussa 20 opiskelijalle (yo-pohjainen linja)

Kevään 2014 yhteishaussa 22 opiskelijalle 


Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1

Kevään 2014 yhteishaussa 20 opiskelijalle 


Aiemmat sisäänpääsypisteet

Huom! Pistelaskujärjestelmä vaihtuu kokonaan vuoden 2014 yhteishakuun, joten aiemmat sisäänpääsypisteet eivät ole vertailukelpoisia uuden järjestelmän pisteiden kanssa.


Hyvinkään alin hyväksytty pisteraja 2012 oli 18

Riihimäen alin hyväksytty pisteraja 2013 oli 17


Lisätietoja

Hyria Hyvinkää, Kauppalankatu 18

opinto-ohjaaja
Leena Hietanen
leena.hietanen(at)hyria.fi
puh. 050 911 1312


Hyria Riihimäki, Sakonkatu 1
opinto-ohjaaja
Eeva Seppälä
eeva.seppala(at)hyria.fi
puh. 040 330 4622

Lataa tästä koulutusesite

Poutapilvi web design Oy