Puhdistuspalveluala
Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattitutkinto

Kotityöpalvelujen ammattilainen tekee ammattimaisesti ja laadukkaasti erilaisia kodin arjen töitä ja tehtäviä asiakaskodeissa. Kotityöpalvelujen tehtäviä ovat esimerkiksi kodin siivous, tekstiili- ja vaatehuolto, ruoanvalmistus, asiakkaan avustaminen ja tukeminen päivittäisissä toiminnoissa. Työnkuvaan voi kuulua myös asiointitehtäviä sekä mahdollisesti virike- että harrastustoiminnan järjestämistä. Kotityöpalvelujen ammattilainen työskentelee kunnioittaen asiakasta, hänen perheenjäseniään ja kotiaan. Asiakkaiden kanssa työskentely edellyttää hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, luotettavuutta, hienotunteisuutta ja vastuuntuntoa.  

Kotityöpalvelujen ammattilainen työskentelee työntekijänä asiakkaiden kodeissa joko palveluja tuottavan yrityksen, yhdistyksen tai julkisen työnantajan yrityksessä. Hän voi toimia myös yksityisenä yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana.


Koulutuskalenteri - Jatkuva haku

  Kotityöpalvelujen ammattitutkinto Hyvinkää

Koulutuskalenteri