Vartijan työn perusteet

Koulutuksen suorittanut voi työskennellä väliaikaisen vartijan tehtävissä esimerkiksi vartioimisliikkeissä, kaupan alalla ja teollisuudessa.


Koulutus antaa opiskelijalle vartijan työssä tarvittavat tiedot ja taidot. Henkilö, joka on suorittanut vartijan työn perusteet – koulutuksen (40h) sekä täyttää muut lainsäädännön asettamat vaatimukset, voidaan hyväksyä väliaikaiseksi vartijaksi neljäksi kuukaudeksi kalenterivuodessa. Väliaikaiseksi vartijaksi hyväksyntä haetaan kotikunnan poliisilta hyväksytysti suoritetun kurssin jälkeen.


Koulutuskalenteri

Nimi Alkamisaika Koulutuspaikka
Vartijan ammattitutkinto   Hyria, Malmin asematie 6
Vartijan työn perusteet (40 t) 14.11.2016 Hyria, Malmin asematie 6
Vartijan työn perusteet (40 t) 19.11.2016 Hyria, Monolantie 103
Vartijan työn perusteet (40 t) 28.11.2016 Hyria, Malmin asematie 6
Vartijan työn perusteet (40 t) 12.12.2016 Hyria, Malmin asematie 6
Vartijan työn perusteet (40 t) 16.12.2016 Hyria, Malmin asematie 6
Vartijan työn perusteet (40 t) TÄYNNÄ! 31.10.2016 Hyria, Malmin asematie 6