Tulityökorttikoulutus


Tavoitteena on perehdyttää osallistuja tulitöiden paloturvallisuuteen, valvontaan ja alkusammutusmenetelmiin. Kurssin lopussa pidetään koe, jonka hyväksytysti suorittaneet saavat tulityökortin. Kortin omistajalla on pätevyys tehdä tulitöitä tilanteissa, joissa palovaara ja turvallisuusriskit ovat ilmeiset.


Koulutuskalenteri

Nimi Alkamisaika Koulutuspaikka
Tulityökorttikoulutus 1.11.2016 Hyria, Sakonkatu 1
Tulityökorttikoulutus 13.12.2016 Hyria, Torikatu 18
Tulitöiden turvallisuuskurssi 1.12.2016 Hyria, Malmin asematie 6