CAD-paja, työvoimakoulutus

Sisältö
Koulutus toteutetaan moduloitua koulutustarjontaa hyödyntäen. Moduloinnin avulla opiskelijalla on mahdollisuus opiskella joustavasti eri tekniikan alan opintokokonaisuuksia tai osia niistä, omaan koulutukseensa soveltuvasti. CAD-koulutusympäristö kannustaa itsenäiseen työskentelyyn opiskelusuunnitelman mukaisten opintokokonaisuuksien parissa ja antaa jokaiselle mahdollisuuden edetä opinnoissaan omaan yksilölliseen tahtiinsa. 

Käytettyjen ohjelmien ryhmittely (CAD/CAE/CAM)

Arkkitehti- ja rakennussuunnittelu:
 • ArchiCAD
 • AutoCAD Revit Architecture Suite
 • VerteX BD
 • AutoCAD
 • AutoCAD Architecture
 • TaloCADS
Rakennesuunnittelu:
 • AutoCAD Revit Architecture Suite
 • AutoCAD Revit Structure Suite
 • Vertex BD
 • AutoCAD
 • ArchiCAD
 • TaloCADS.
Koneensuunnittelu:    
 • Creo Parametic /pro/E -koneensuunnittelu
 • SolidWorks
 • Autodesk Inventor Professional
 • MicroStation-koneensuunnittelu
 • SolidEdge
 • Vertex Interior
 • Vertex G4
 • Kone CADS
 • AutoCAD
 • AutoCad Mechanical
LVI-suunnittelu:    
 • MagiCAD HPV
 • LVI-CADS Pro
 • KylmäCADS
Rakennusten sähkösuunnittelu:
 • MagiCAD Electrical
 • AutoCAD Electrical
 • Sähkö CADS Pro
Rasterikuvien käsittely:   
 • CADS Rasta -rasterikuvien käsittely
 • AutoCAD Raster
Kaavioiden suunnittelu:   
 • Autodesk PI-sovellus
 • Vertex HD -hydrauliikkasuunnittelu
 • Vertex PI -kaaviosuunnittelu
 • AutoCAD PID
Tehdassuunnittelu:   
 • Vetex -laitos- ja putkistosuunnittelu
 • AutoCAD Plant 3D
 • NavisWorks
CAM-NC-ohjelmointi:    
 • Master CAM
 • WinCAM
Paikkatieto- ja yhdyskuntatekninen suunnittelu:   
 • MicroStation
 • Landmark
 • AutoCAD Map 3D
 • VectorWorks
 • AutoCAD Civil 3D
 • MicroStation GIS
Visualisointi:
 • 3D Studio Max Design
 • PhotoShop
Työvälineohjelmistot ja välineet:       
 • Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Access)
 • Adope PhotoShop CS5
 • Skannaus
 • Digitaalikamera
 • Internet ja sähköposti