Yrityksen suunnittelu, non-stop

Sisältö
  • Yritystoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • Yrityksen tuote- ja asiakaskohderyhmäpäätökset
  • Yrityksen perustamistoimet

Yrityksen suunnittelun työpajat:
  • Tuotteistustyöpaja
  • Kannattavuustyöpaja
  • Markkinointityöpaja

Osatutkintotavoitteisessa opiskelussa Liiketalouden perustutkinnon tai Yrittäjän ammattitutkinnon osan suorittaminen henkilökohtaistetaan, eli valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon osan suorittamista.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: