Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

10.1.2017 - 4.3.2019

Lisätiedot
KARVONEN, KATI, koulutuspäällikkö
kasvatus- ja ohjausala, kauneudenhoitoala, sosiaali- ja terveysala

Ensiavun opetus (ETK)

Puh. 050 341 6751
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159