Lääkehoidon koulutus ja LOVe – lääkehoidon osaaminen

24.1. - 4.4.2017 klo 12 - 16

Sisältö
 • lääkehoidon keskeiset käsitteet, säädökset ja ohjeet
 • lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot
 • lääkkeiden vaiheet ja vaikutusmekanismit elimistössä, lääkkeiden yhteis- ja sivuvaikutukset
 • lääkepakkauksien ja reseptien tukinta
 • lääkkeiden käsittely, säilyttäminen ja hävittäminen
 • lääkehoidon poikkeamat ja vaaratilanteista ilmoittaminen
 • vanhusten lääkehoidon erityispiirteet
 • LOVe-materiaaliin tutustuminen ja lopuksi testin suorittaminen hyväksytysti.

Käytännön harjoitukset:

 • lääkehoidon alkukartoitus
 • injektion antaminen (s.c ja i.m).
 • reseptien ja lääkepakkausten tulkinta
 • lääkelaskuharjoituksia
 • lääkelaskukoe ja lääkehoidon lopputesti (LOVe)

Alustava aikataulu:

24.1.2017 Alkukartoitus
 • lääkkeiden määrääminen, kirjaaminen yms. sekä lääkkeiden erilaiset antotavat
 • LOVe
 • rinnakkaisvalmisteet
 • lääkelaskuja
Etätehtävä 1: Lääkelaskuharjoituksia, yksilötehtäviä lääkemuodoista.
Etätehtävä 2: LOVe-materiaaliin tutustuminen.
Etätehtävä 3: Lääkkeiden säilyttäminen.

31.1.2017 Lääkemuodot, sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito
Etätehtävä: Lääkelaskuja ja LOVe-materiaali.

7.2.2017 Injektion annon teoriaa, reseptien tulkinta, lääkepakkaukset ja diabeteksen lääkehoito

Etätehtävä: Lääkelaskuja ja LOVe-materiaali.
Ryhmätehtävä jatkuu.

21.2.2017 Injektion annon harjoittelua ja hengityselinsairauksien lääkehoito
Etätehtävä: LOVe-materiaali.

14.3.2017 Lääkkeiden sivu- ja yhteisvaikutukset, kipulääkkeet
Etätehtävä: LOVe-materiaali.

21.3.2017 LOVe-lääkehoidon testi

4.4.2017 LOVe-tentin uusinta-/rästipäivä


Kouluttajina toimivat: Anne Kallio (sh, TtM) ja Leena Tasala (sh, TtM).