Projekti2 Projektin toteuttaminen

14.3.2017 klo 8.30 - 12.30

Viimeinen ilmoittautumispäivä 28.2.2017
Lisätiedot
JAAKKOLA, TARJA, kouluttaja
johtaminen ja esimiestyö, liiketalouden ala

Puh. 050 312 0563