Turvallisuusalan perustutkinto, turvallisuusvalvoja

9.1.2017 - 4.1.2019

Sisältö
Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtaistamissuunnitelma. Tutkinnon voi suorittaa myös osallistumalla pelkästään tutkintotilaisuuksiin.

Turvallisuusalan perustutkinto muodostuu yhdeksästä tutkinnon osasta, joista pakollinen tutkinnon osa, turvallisuusalan toiminta, sisältää kolme tutkinnon osaa.

Valinnaisia tutkinnon osia ovat mm:

  • Vartiointitoiminta
  • Pelastustoiminta
  • Turvallisuustekninen toiminta
  • Vartioinnin ja järjestyksenvalvonnan perustoiminta
  • Tietoturvallisuustoiminta
  • Kansainvälinen turvallisuustoiminta
  • Uhkatilanteiden hallinta
  • Turvajärjestelmien käyttö

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: