Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

16.1.2017 - 18.1.2019

Sisältö

Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta sekä valinnaisista tutkinnon osista.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tuottaminen tai Metsäluontopalvelujen tuottaminen. 

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kolme osaa:

 • Metsätiedon keruu ja sen hyödyntäminen

 • Pienkoneiden myynti, huolto ja korjaus

 • Metsätraktoreiden käyttö

 • Puun jatkojalostus

 • Metsäenergian hankinta

 • Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut

 • Luontomatkailu

 • Metsästysmatkailu

 • Kalastusmatkailu

 • Metsänhoitotyöt

 • Yrityksen johtaminen

 • Yritystoiminnan suunnittelu

 • Tutkinnon osa toisesta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: