Metsäalan perustutkinto, metsuri-metsäpalvelujen tuottaja

16.1.2017 - 18.1.2019

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Uudenmaankatu 249, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Tutkintomaksu 58 €. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Oppikirjat ja muun opiskelumateriaalin opiskelija kustantaa itse.
Tuotteet
Metsäala
Perustutkinnot
Metsäalan perustutkinto
Kuvaus

Kohderyhmä

Metsäalan perustutkinnon metsätalouden osaamisalan valmistava koulutusohjelma on suunniteltu niin metsäalalla työskenteleville kuin alalle aikoville, jotka kaipaavat joustavaa tapaa hankkia perustietoa ja osaamista metsätalouteen, metsänhoitoon sekä metsäpalvelujen tuottamiseen liittyvissä ammatillisissa asioissa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää työssäoppimispaikan saamista ja hyvää terveyttä.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta löydät alla olevasta linkistä:

Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa metsäalan perustutkinto näyttötutkintona. 

Tutkinnon suorittaja valitsee pakollisesta tutkinnon osasta:

joko Metsänhoito- ja puunkorjuupalvelujen tuottaminen –osan, jolloin osaa

 • tehdä luonnonhoidon vaatimukset huomioon ottaen metsänhoito- ja puunkorjuutöitä

 • käyttää hyväksi metsäsuunnitelmaa soveltaen metsänhoidon suosituksia ja metsälain säädöksiä

 • uudistaa metsää, hoitaa taimikoita ja käsitellä kasvatusmetsiä

 • suunnitella leimikoita- ja toteuttaa niiden puunkorjuun

 • arvioida ja mitata eri työlajeissa tarvittavat puustotunnukset

 • määrittää hakkuukohteen puutavarakertymän hehtaarikohtaisesti

 • työskennellä lähikuljetuksen työtehtävissä kuljettajana

 • hinnoitella työnsä

 • tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat sekä ennakoida ja suojautua niiltä

 • noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita

 • suunnitella ja toteuttaa metsänhoito- ja puunkorjuuprosessit sekä työntekijänä että yrittäjänä.

tai Metsäluontopalvelujen tuottaminen –osan, jolloin osaa

 • huoltaa ja kunnostaa metsämatkailussa tarvittavia rakenteita

 • käyttää ja huoltaa maastossa tarvittavia laitteita ja välineitä

 • käyttää ja huoltaa maastokulkuvälineitä metsässä

 • opastaa matkailijoita maastokulkuvälineitä turvallisessa käytössä

 • työskennellä metsäpalveluyrityksessä yrittäjänä ja työntekijänä

 • hinnoitella työnsä metsiin liittyvissä työtehtävissä

 • palvella asiakkaita metsäkohteilla

 • toimia avustajana erilaisissa metsämatkailu- ja –ohjelmapalvelutilanteissa

 • tunnistaa metsätyöhön ja -työympäristöön liittyvät vaarat ja terveyshaitat

 • ennakoida ja suojautua metsätyöhön ja -työympäristöön liittyviltä vaaroilta ja terveyshaitoilta

 • hyödyntää metsäalalla tarvittavaa terveysliikuntaa

 • noudattaa metsäalan työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä ja ohjeita

 • ottaa huomioon asiakkaiden, käyttäjien ja ympäristön asettamat tarpeet ja vaatimukset

 • käsitellä toiminnassaan syntyvät jätteet

 • perustella ja analysoida työkohteella suorittamiaan toimenpiteitä ja käyttämiään työmenetelmiä

 • toimia luontevasti vuorovaikutustilanteessa eri osapuolien kanssa.

Aika

Orientaatio koulutukseen järjestetään 16.1.2017. Orientaatioon osallistuminen on edellytys koulutuksen aloittamiselle. Tutkinnon suorittamisaika on yksilöllinen (maksimi 3 vuotta), riippuen opiskelijan henkilökohtaisesta opiskelusuunnitelmasta.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta noin 3 pv/kk. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka koostuu lähi- ja etäopiskelusta (myös verkko-opiskeluna) sekä työssäoppimisesta.  Tutkinnon suorittaminen edellyttää työssäoppimispaikan saamista ja hyvää terveyttä. Opintoihin sisältyy lisäksi henkilökohtaista opintojen ohjausta. Lähiopetuksessa on joulu- ja kesätauot. Lähiopiskeluun liittyy käytännönläheisiä harjoituksia maastossa. Opiskelussa hyödynnetään myös verkko-oppimisympäristöä, joten sähköposti- ja internet-yhteys ovat eduksi. Osaaminen osoitetaan metsänkäsittelyyn liittyvien käytännönläheisten kirjallisten sekä maastotutkintotehtävien avulla.

Henkilö, jolla on laaja ja monipuolinen ammatillinen osaaminen, voi osoittaa ammattitaitonsa tutkintotilaisuuksissa ilman näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta.

Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkintoa suorittavalla on muulla tavoin hankittu tutkinnon perusteissa määritellyt tiedot ja taidot. Yksilöllisestä opiskelu- ja tutkintoaikataulusta sovitaan henkilökohtaistamissuunnitelman yhteydessä.

Haku

Hakuaika päättyy 11.12.2016. Hae koulutukseen tästä: Metsäalan perustutkinto, metsätalouden osaamisala, 16.1.2017

Oppisopimusasiat

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen www.hyria.fi/oppisopimus -> Lähetä tietosi uutta oppisopimusta varten.

Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakutoimisto@hyria.fi.

Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen. 

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.