Työkaluja mielenterveys- ja päihdekuntoutujan kohtaamiseen

29.11.2016 klo 13 - 16

Lisätiedot
KOIVULA, TANJA, kouluttaja
sosiaali- ja terveysala

Puh. 050 591 3192
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159