Asiakkuuksien hoitaminen

23.11.2016 klo 8.30 - 15.30

Sisältö
  • Asiakkuudenhallinta
  • Asiakkuusstrategiat
  • Asiakkuuksien analysointi, arviointi ja seuranta: asiakaspääoma, asiakasportfolio, asiakasvirrat ja asiakaspysyvyys, asiakaskannattavuus, lisä- ja ristiinmyynti
  • Asiakkuustiedon hyödyntäminen ja yhteys yrityksen toiminnanohjausjärjestelmiin.