Neuvottelutaidot

8.11.2016 klo 8.30 - 15.30

Sisältö
  • Osaa valmistautua neuvottelu- ja/tai palvelutilanteisiin
  • Osaa asettaa tavoitteita neuvottelu- ja/tai palvelutilanteisiin
  • Osaa argumentoida
  • Osaa käyttää erilaisia neuvottelutekniikoita
  • Ymmärtää sanattoman viestinnän merkityksen
  • Tunnistaa omat vahvuudet ja kehityskohteet.