Ensiapu 1 (16 t), TÄYNNÄ!

13. - 14.12.2016 klo 8 - 16

Lisätiedot
KARVONEN, KATI, koulutuspäällikkö
kasvatus- ja ohjausala, kauneudenhoitoala, sosiaali- ja terveysala

Ensiavun opetus (ETK)

Puh. 050 341 6751
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159