Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

20.4.2017 - 19.10.2018

Sisältö

Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto koostuu yhdestä pakollisesta ja neljästä valinnaisesta tutkinnon osasta:

 Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

 • Erä- ja luonto-opastaminen.

 

Valinnaiset tutkinnon osat (valittava vähintään neljä):

 • Luonnossa liikkumisen opastaminen
 • Eläinohjelmapalveluiden järjestäminen
 • Motorisoitujen luonto-ohjelmapalveluiden järjestäminen
 • Erä- ja luonto-opasyrittäjänä toimiminen
 • Luonnontuntemukseen perustuva opastaminen
 • Erä- ja maastoruokapalveluiden järjestäminen
 • Kulttuuriin ja eräperinteeseen perustuva luonto-opastaminen
 • Erityisosaamiseen perustuva luonto-opastaminen
 • Teemallisten luonto-opaspalveluiden järjestäminen
 • Erityisryhmien opastaminen luonnossa
 • Metsästysoppaana toimiminen
 • Kansainvälisten asiakkaiden opastaminen luonnossa
 • Tutkinnon osa muusta perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta.


Ammattitutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkintoa suorittavalla on muulla tavoin hankittu tutkinnon perusteissa määritellyt tiedot ja taidot. Yksiköllisestä opiskelu- ja tutkintoaikataulusta sovitaan henkilökohtaistamissuunnitelman yhteydessä.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: