Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto

20.4.2017 - 19.10.2018

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, Uudenmaankatu 249, Hyvinkää
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Opiskelijamaksu 450 € ja tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen oppisopimuksena, maksaa hän vain 58 € tutkintomaksun. Edellä mainittujen lisäksi kustannuksia aiheutuu mm. maastojaksoista ja pätevyyskorttien suorittamisesta. Opiskelijan kustannettavaksi jäävät lisäksi henkilökohtaiset retkeilyasusteet ja -jalkineet. Myös ruokailut ja majoitus ovat maksullisia. Koulutus on osittain opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Tuotteet
Luonto- ja ympäristöala
Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto
Studentum Aikuiskoulutus
Ammattitutkinnot
Kuvaus


Kohderyhmä

Henkilöt, joita kiinnostavat luonnossa liikkuminen, uudistuvat haasteet ja joita inspiroi sosiaalinen kanssakäyminen. Tutkinto sopii myös ammattitaidon laajentamiseksi esimerkiksi opettajille sekä nuorten tai seniorien parissa työtä tekeville. Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneille Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto tuo lisää ammatillista varmuutta ja pätevyyttä.

Koulutus soveltuu myös työttömyysetuudella opiskeleville. Selvitä, täyttyvätkö työttömyysetuudella opiskelun ehdot osaltasi. Ota yhteyttä omaan TE-toimistoosi ennen opintoihin hakeutumista. Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta löydät alla olevasta linkistä:

Lisätietoja työttömyysetuudella opiskelusta

Tavoite

Erä- ja luonto-opas suunnittelee ja toteuttaa luontoretkiä, -elämyksiä ja luontoon perustuvia hyvinvointipalveluja. Hän toimii luonto-opastustilanteissa sekä pystyy tarjoamaan palveluja eri vuodenaikoina. Tutkintoon valmistava koulutus antaa uusia näkökulmia jo aikaisemmin hankittua ammattitaitoa laajentaen. Kestävä kehitys, turvallisuuslähtöisyys sekä lähiluonnon mahdollisuuksien hyödyntäminen ovat koulutusohjelman toteutuksessa tärkeitä arvoja sisäistää ja toteuttaa arjessa.

Aika

20.4.2017 - 19.10.2018.

Koulutuksen kesto on noin 1,5 vuotta ja tästä valmistavan koulutuksen osuus on noin 1 vuosi. Valmistava koulutus koostuu lähiopetuksesta ja itsenäisestä työskentelystä. Viimeinen puoli vuotta opintoajasta on mahdollisuus käyttää lisäosaamisen hankkimiseen työssä oppien. Valmistava koulutus sekä tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan ottaen huomioon aiempi osaaminen sekä omat tavoitteet.

Koulutus sisältää lähiopetusta 75 päivää. Opiskelu on mahdollista toteuttaa työn ohessa, sillä lähiopetusta on 0 - 12 pv/kk (mahdollisuus työskennellä muissa töissä 14 pv lähes joka kuukausi). Lähiopetuksen lisäksi tulee varata riittävästi aikaa mm. itsenäiseen opiskeluun ja etätehtäviin, jotka kuuluvat monimuoto-opiskeluun.

Haku

1.11.2016 - 31.1.2017. Hae koulutukseen tästä: Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto, 20.4.2017

Koulutukseen valitaan hakemuksen ja haastattelun perusteella 18 henkilöä. 

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus maanantaina 13.2.2017. Kaikille hakijoille ilmoitetaan infon ajankohta ja paikka henkilökohtaisesti. Infotilaisuudessa jaetaan hakijoille kirjalliset haastattelutehtävät.

Oppisopimusasiat

Oppisopimuskoulutukseen hakeutuminen www.hyria.fi/oppisopimus -> Lähetä tietosi uutta oppisopimusta varten.

Peruutusehdot (eivät koske oppisopimusopiskelijaa)
Tiedotamme opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus voidaan tehdä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla hakutoimisto@hyria.fi.

Maksullisissa koulutuksissa veloitamme koko opiskelijamaksun, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Opiskelijamaksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen. 

Oppilaitos pidättää itsellään oikeuden hinnanmuutokseen, koulutuksen muuttamiseen, siirtämiseen tai peruuttamiseen.