Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintojen tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä verkkokoulutus

Lisätiedot
PELTOLA, TANJA, kouluttaja
kasvatus- ja ohjausala, sosiaali- ja terveysala

Puh. 040 634 9773
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159