Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintojen tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä verkkokoulutus

Sisältö
  • näyttötutkintojärjestelmän periaatteet, toimijat ja keskeiset käsitteet
  • tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • oman yksikön tarkastelua tutkintotilaisuuden työympäristönä.


Koulutus suoritetaan verkossa ja sen pituus on maksimissaan yksi (1) kuukausi. Koulutuksen voi suorittaa myös nopeammin.

Verkkokoulutuksen ohjeet, materiaali ja tehtävät löytyvät sivustolta:

https://sites.google.com/a/edu.hyria.fi/ammattitutkintojen-arvioijakoulutus/