Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintojen tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä verkkokoulutus

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria, verkkokoulutus, Internet
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa.
Tuotteet
Arviointiin perehdyttävä koulutus
Henkilöstö- ja täydennyskoulutus
Pätevyys- ja korttikoulutukset
Jatkuva haku_Kasvatus- ja ohjausala
Kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintojen (koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, perhepäivähoitajan ammattitutkinto) tutkintotilaisuuksien arvioijille.

Osallistujilla tulee olla hyvä ammattitaito alalta ja ammattitutkinnosta riippuen arvioijan tulee täyttää seuraavat ehdot:

  • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tutkintotilaisuuden arvioijalla tulee olla sosiaali-, terveys-, liikunta-, humanistisen tai kasvatusalan tutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus.
  • Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuden arvioijalla tulee olla hyvä ammattitaito alalta ja vähintään viiden vuoden työkokemus lasten ja nuorten kanssa työskentelystä.
  • Perhepäivähoitajan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuden arvioijalla tulee olla vähintään alalle soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai perhepäivähoitajan ammattitutkinto ja hänen tulee työskennellä varhaiskasvatuksessa.


Tavoite         

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää ammattitaidon arviointia kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnoissa sekä antaa pätevyys ko. ammattitutkintojen tutkintotilaisuuksien arviointiin. Tämä koulutus pätevöittää toimimaan kaikkien em. ammattitutkintojen tutkintotilaisuuksien arvioijana mikäli muut arvioijan koulutus- tai työkokemusvaatimukset täyttyvät.

Aika              

Koulutuksen voi suorittaa joustavasti itselle sopivana ajankohtana.

Ilmoittautuminen

https://wilma.hyria.fi/browsecourses?short-term=75330&school-id=27&checkout=true