Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

9.1.2017 - 30.12.2018 17.00–20.15

Lisätiedot
KOIVULA, TANJA, kouluttaja
sosiaali- ja terveysala

Puh. 050 591 3192
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159
KETOVAINIO, MARJA, asiakassihteeri
yrityspalvelut, oppisopimuspalvelut

Puh. 040 765 5816