Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto

9.1.2017 - 30.12.2018 17.00–20.15

Sisältö

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta tutkinnon osasta (1 - 2) ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta (3 - 6). Vähintään toisen valinnaisen tutkinnon osan on oltava tutkinnon osa 3 tai 4.

Pakolliset tutkinnon osat (valittava kaksi tutkinnon osaa pakollisista tutkinnon osista):

1. Mielenterveys- ja päihdetyössä toimiminen
2. Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen

Valinnaiset tutkinnon  osat (valitaan kaksi tutkinnon osaa, joista vähintään yksi on valittavat kohdista 3 - 4):

3. Lasten ja nuorten mielenterveys- ja päihdetyö
4. Ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyö hoitotyö

5. Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa ammattitutkinnosta. Todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina kyseessä olevasta tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta.

6. Tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta
Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoon voidaan sisällyttää yksi ammatillinen tutkinnon osa toisesta erikoisammattitutkinnosta. Todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta antaa aina kyseessä olevasta tutkinnosta vastaava tutkintotoimikunta.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: