Seksuaalineuvojan koulutus (20 ov)

6.3.2017 - 26.3.2018

Sisältö

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta, jonka voi suorittaa työn ohessa.  Se toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy 18 lähipäivää sekä itsenäistä työskentelyä.

 • Seksuaali- ja ammattietiikka
 • Seksuaalioikeudet
 • Oman seksuaalisuuden hahmottaminen
 • Seksologian peruskäsitteistö
 • Seksuaalikulttuuri, historia ja uskonto
 • Seksuaaliterveyden edistäminen ihmisen elämänkaarella
 • Seksuaalisuus ihmisen elämänkulussa
 • Parisuhde ja seksuaalisuus
 • Seksuaalineuvontaprosessi ja periaatteet
 • Seksuaalikasvatuksen menetelmät
 • Trauma ja sen kohtaaminen seksuaalineuvontatyössä
 • Vuorovaikutus ja vuorovaikutuksellinen tukeminen
 • Seksuaalisuus ja sen haasteet ihmisen elämänkaarella.