Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto, luonto- ja ympäristöneuvoja

1.12.2016 - 30.11.2018

Sisältö

Tutkinto muodostuu kaikille pakollisesta osasta, luonto- ja ympäristöneuvojan osaamisalan opinnoista sekä valinnaisista tutkinnon osista, joista valitaan neljä osaa.

Pakolliset osat:

 • Kestävällä tavalla toimiminen
 • Luonto- ja ympäristöneuvonta. 

 

Valinnaiset osat (valittava neljä tutkinnon osaa):

 • Luontoselvitysten laatiminen
 • Ympäristökohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Erityiskohteiden kunnostaminen ja hoitaminen
 • Ulkoilureittien rakentaminen ja hoitaminen
 • Kulttuuriympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Matkailuympäristöjen kunnostaminen ja hoitaminen
 • Perinnemaisemien kunnostaminen ja hoitaminen
 • Jäte- ja kierrätysneuvonta
 • Luontopalveluissa toimiminen
 • Erityisryhmien ohjaaminen luonnossa
 • Maastossa ruokaileminen
 • Vaelluksen ohjaaminen
 • Ekokohteiden tunnistaminen ja tuotteistaminen
 • Kädentaidoissa osaaminen ja ohjaaminen
 • Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla
 • Kestävän kehityksen toimintaohjelmien laatiminen
 • Luonnonkoristemateriaalien kerääminen ja tuotteistaminen
 • Hyvinvoinnin tuottaminen luonnontuotteiden avulla.

 

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: