Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja - Eläintenhoidon osaamisala

11.1.2017 - 31.5.2019

Sisältö

Maatalousalan perustutkinnon kaikille suorittajille tutkinnon pakolliset osat ovat työskentely maatalousalalla ja maaseutuyrittäminen. Hyria koulutus Oy järjestää valmistavaa koulutusta eläintenhoitajan osaamisalaan, jossa valinnaisina tutkinnon osina ovat tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen ja pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen.

Maatalousalan perustutkinto eläintenhoidon osaamisala, eläintenhoitaja:

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Työskentely maatalousalalla (kaikille pakollinen osa)
  • Maaseutuyrittäminen (kaikille pakollinen osa)
  • Eläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen (osaamisalan pakollinen osa).

 

 Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Tuotantoeläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Pieneläinten hoitaminen ja hyvinvoinnista huolehtiminen
  • Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Aikuiskoulutus Suomessa on näyttötutkintoperusteista ja siltä osin hyvin työelämälähtöistä. Tavoitteena on tarjota aikuisille joustavat järjestelyt osoittaa osaamisensa näyttötutkinnoissa, riippumatta aikaisemmasta koulutustaustasta. Aikaisempaa kokemusta alalta ei tarvita, mutta jos osaamista on kertynyt, tullaan se henkilökohtaistamisessa kartoittamaan. Osaamisen tunnistamisen perusteella arvioidaan, miltä osin voidaan ehdottaa jo hankittu osaaminen tunnustettavaksi tai ohjata suoraan tutkinnon tai sen osan suorittamiseen. Jos osaamista ei vielä ole, ohjataan hakija valmistavaan koulutukseen.

Perustutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnonsuorittajalla on muulla tavoin hankitut tutkinnon perusteissa määritellyt tiedot ja taidot. Yksilöllisestä opiskelu- ja tutkintoaikataulusta sovitaan henkilökohtaistamissuunnitelman yhteydessä.

 Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: