Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä koulutus työpaikoille

Sisältö

Koulutus sisältää ennakkomateriaalia ja siihen liittyvän etätehtävän. Lisäksi koulutus sisältää ryhmätyöskentelyä ja keskustelua tutkintotilaisuuden arviointiin liittyvistä asioista.

  • näyttötutkintojärjestelmän periaatteet, toimijat ja keskeiset käsitteet
  • tutkintotilaisuuden suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • tutkinnon osien arvioinin kohteet ja kriteerit
  • oman yksikön tarkastelua tutkintotilaisuuden työympäristönä

 

Koulutuksen suorittanut voi arvioida aikuisopiskelijoiden tutkintotilaisuuksia.