Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) tutkintotilaisuuksien arviointiin perehdyttävä koulutus työpaikoille

Perustiedot
Koulutuspaikka
Hyria koulutus, Sopimuksen mukaan
Lisätietoja
hakutoimisto(at)hyria.fi
Hinta
Koulutus on osallistujille maksuton
Tuotteet
Sosiaali- ja terveysala
Arviointiin perehdyttävä koulutus
Henkilöstö- ja täydennyskoulutus
Jatkuva haku_Arviointiin perehdyttävä koulutus
Kuvaus

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintotilaisuuksien arviointiin osalllistuville arvioijille. Osallistujilla tulee olla vähintään sosiaali- ja terveysalan perustutkinto.

Ryhmäkoko vähintään 10 henkilöä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on yhtenäistää ammattitaidon arviointia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa sekä antaa pätevyys ko. tutkinnon tutkintotilaisuuksien arviointiin.

Aika

Sovitaan erikseen työpaikan kanssa. Lähiopetuksen kesto on noin neljä tuntia.

Koulutuksen laajuus on 1 ov.

Paikka

Oma työpaikka tai oppilaitoksen tilat.

Lisätiedot

Ota yhteyttä koulutuksen sopimiseksi:

Tutkintovastaava Anne Kallio, 050 562 5367, anne.kallio@hyria.fi.