PUUTURVA P2 Vaativa puunkaatotekniikka

15. - 17.11.2016

Sisältö
 • Työturvallisuus, turvaohjeet ja riskien arviointi
 • Työvälineet ja turvavarusteet
 • Kaadon apuvälineet ja sahan käsittely
 • Kaadon valmistelut
 • Suunnattu kaato
 • Kookkaiden puiden erikoistapauksien ratkaiseminen
 • Kookkaan puun konkelon purku
 • Erikoistekniikat
 • Karsimisen perussäännöt ja karsintatekniikat
 • Sähkölinjat ja puusto
 • Osaamisen testaaminen.