Tuotanto2 Prosessi

12.4.2017 klo 8.30 - 15.30

Viimeinen ilmoittautumispäivä 29.3.2017
Lisätiedot
JAAKKOLA, TARJA, kouluttaja
johtaminen ja esimiestyö, liiketalouden ala

Puh. 050 312 0563