Vartijan työn perusteet (40 t)

16. - 22.12.2016 klo 8.15

Sisältö

Vartijan työn perusteet (40 t) sisältää seuraavat osat:

  • Kurssin hallinnointi (2 t)

  • Turvallisuuslainsäädäntö ja koulutus (3 t)

  • Vartiointi (6 t)

  • Vartijan toiminta (9 t)

  • Poliisitoiminta ja siihen liittyvät vartijan tehtävät (4 t)

  • Ennaltaehkäisy ja vartijan toiminta vahinkotilanteissa (2 t)

  • Työturvallisuus ja työsuhde (3 t)

  • Hätäensiapu (4 t)

  • Hätävarjelu ja voimankäyttö (6 t)

  • Koe (1 t)