Vartijan työn perusteet (40 t)

12. - 16.12.2016 klo 8.15

Lisätiedot
NUORALA, ROOSA, opiskelijahallinnon assistentti
opiskelijahallintopalvelut

Puh. 040 826 3069
RASIMUS, MIKKO, kouluttaja
turvallisuusala

Puh. 050 571 8871