Kaukolämpöjohtojen liitostyön valvonta- ja asennuskoulutus

7. - 9.12.2016

Sisältö
  • Yleistä kaukolämpöjohtotekniikasta

  • Materiaalioppi

  • Liitostekniikka

  • Hälytysjärjestelmät ja hälytyslankojen liitokset

  • Liitostöiden turvallisuus

  • Liitostöiden käytännön harjoittelu

  • Liitostyön valvonta, testit ja tarkastukset

  • Näytetyön tarkastus ja arviointi

  • Kirjallinen koe ja näytetyö