Muovisten maakaasuputkien hitsaus- ja asennuskoulutus

21. - 25.11.2016

Sisältö
 • Muovinen jakeluputkisto
 • Asennustekniikka
 • Maanrakennustyöt
 • Muoviputkien liittämismahdollisuudet
 • Puskuhitsaus
 • Puskuhitsauskoneen tarkistus ja huolto
 • Muovien ominaisuudet
 • Sähkömuhvihitsaus
 • Maakaasuputkistoa koskeva lainsäädäntö
 • Asennusliikkeet ja työluvat
 • Putkiston korjaus
 • Tietopuolinen koe ja näytetyö