CNC- ja koneistustekniikan koulutus

Sisältö
Koulutuksen sisältö määräytyy opiskelijan henkilökohtaisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

  • Numeerinen työstö (työn opetus ja teoria)
  • CNC-sorvaus ja CNC-jyrsintä/koneistuskeskus käyttö ja ohelmointi
  • Tietokoneavusteinen ohjelmointi (CAM: WinCAM ja MasterCAM)
  • Manuaalinen työstö (työn opetus ja teoria)
  • Sorvaus, jyrsintä ja hionta
  • Työstötekniikka
  • Menetelmäsuunnittelu
  • Mittaustekniikka
  • Materiaalitekniikka
  • Ammattipiirustus.

Opiskeluun on mahdollista sisällyttää alan tutkintojen tai tutkinnon osien suorittaminen.