PalveluTUOTE, non-stop

Sisältö
Tutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö on rakennettu sopivaksi niin kokreettisten tuotteiden kuin palveluidenkin kehittämiseen.

Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi:
  • Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu ja Design thinking
  • Palvelut ja tuotteet.

Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu:
  • Palvelumuotoilu ja Design thinking
  • Palvelumuotoiluprosessi ja työkalut.

Tuotteistaminen:
  • Tuotteistusprosessi ja -projekti.

Kaupallistaminen:
  • Tuotteistus ja konseptointi.

Suuremmille ryhmille, yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle, räätälöimme oman koulutuksen (ryhmäkoko noin 10 - 20 henkeä).

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: