Lähiesimiestyön ammattitutkinto, non-stop

Sisältö

POMOPRO® koostuu noin 30 valinnaisesta koulutusmoduulista, joiden teemoja ovat:

 • Strategia- ja liiketoimintajohtaminen
 • Esimies- ja johtamisvalmiudet noviisista konkariin
 • Kannattavuuden johtaminen ja kehittäminen
 • Asiakkuuksien ja asiakaspalvelun johtaminen
 • Projektin johtaminen
 • Henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen.


Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan tutkinnon suorittajan olemassa oleva osaaminen ja ammattitaito. POMOPRO® -kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360o–johtajuusarviota ja Thomas-analyysiä.
         
Lähiesimiestyön ammattitutkinto muodostuu kolmesta tutkinnon osasta, joista yksi on pakollinen osa ja kaksi on valinnaisia tutkinnon osia.

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Lähiesimiehenä toimiminen.Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan kaksi):
 • Asiakassuhteiden hoito


 • Toiminnan kannattavuus


 • Henkilöstötyö


 • Kehittämissuunnitelma.Tutkinto suoritetaan käytännön esimiestyössä omalla työpaikalla.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä toimii Hyria koulutus Oy.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: