Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi - Käytön tuen osaamisala ja Ohjelmistotuotannon osaamisala, non-stop

Lisätiedot
HEIKKINIEMI, VILLE, kouluttaja
tieto- ja viestintätekniikka

Puh. 0400 387 678
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159
JUURINEN, ELINA, asiakassihteeri
yrityspalvelut, oppisopimuspalvelut

Puh. 040 765 5817