Tulityökorttikoulutus

13.12.2016 klo 8.30 - 16.30

Sisältö
  • Tulitöiden vaarat

  • Palamisprosessi

  • Tulitöissä käytettävät ja syntyvät kaasut

  • Valvonta- ja tulityöluvat

  • Tulitöiden turvatoimenpiteet

  • Alkusammutuskalusto

  • Alkusammutusharjoitus

  • Turvallisuustoimenpiteet

  • Kirjallinen koe