Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto, non-stop

Sisältö
Tutkintoon valmistavan koulutuksen sisältö on rakennettu sopivaksi niin konkreettisten tuotteiden kuin palveluidenkin kehittämiseen.

Suuremmille ryhmille, yritysten tai organisaatioiden henkilökunnalle, räätälöimme oman koulutuksen (ryhmäkoko noin 10–20 henkeä).

Asiakaslähtöinen tuotekehitysprosessi:
 • Käyttäjälähtöinen palvelusuunnittelu ja Design thinking


 • Palvelut ja tuotteet


 • Ideointi ja innovaatiot.Käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu:
 • Palvelumuotoilu ja Design thinking
 • Palvelumuotoiluprosessi ja työkalut.

Tuotteistaminen:
 • Liiketoiminta
 • Tuotteistusprosessi ja -projekti
 • Tuotesuojaukset
 • Talous ja kannattavuus.

Kaupallistaminen:
 • Tuotteistus ja konseptointi


 • Tuote-esittely
 • Neuvottelu- ja esiintymistaidot.Palvelujen digitalisointi

Sähköinen markkinointiviestintä

Tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, jotka ovat:
 • Tuotekehitystyön valmistelu
 • Tuotekehitystä tukevien menetelmien hallinta
 • Oman tuotekehitystyön toteutus.

Tutkinto on valmis, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu hyväksytysti.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: