Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, oppisopimuskoulutuksena

Sisältö

Kaikille yhteiset tutkinnon pakolliset osat:

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Hoito ja huolenpito

  • Kuntoutumisen tukeminen.

 

Osaamisalaopinnot:

  • Kuntoutus
  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
  • Mielenterveys- ja päihdetyö
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Vanhustyö
  • Vammaistyö.

 

Valinnaisen tutkinnon osan tarjonta määräytyy kysynnän mukaan ja sen toteutuksessa on erilaisia vaihtoehtoja.