Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, Visuaalisen markkinoijan osaamisala, non-stop

Lisätiedot
LUOTONEN, SANNA, opettaja
liiketalouden ala

Puh. 050 598 7845
HAKUTOIMISTO AIKUISKOULUTUS, HYRIA

Puh. 020 690 159
JUURINEN, ELINA, asiakassihteeri
yrityspalvelut, oppisopimuspalvelut

Puh. 040 765 5817