Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, Visuaalisen markkinoijan osaamisala, non-stop

Sisältö

Valmistavan koulutuksen sisältö:

 • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu
 • Visuaalisen suunnitelman laatiminen
 • Design Management
 • Visuaalisen markkinoinnin osatekijät
 • Markkinointiviestinnän tehokeinot
 • Kampanjasuunnittelu ja myymäläesillepanot
 • Teemat visuaalisessa markkinoinnissa
 • Visuaalisten suunnitelmien digitaalinen tuottaminen
 • Palvelumarkkinointi
 • Portfoliotyöskentely


Markkinointiviestinnän ammattitutkinto muodostuu pakollisesta tutkinnon osasta ja kahdesta Visuaalisen markkinoijan osaamisalan tutkinnon osasta, joiden pohjalta tutkintoon valmistava koulutus suunnitellaan ja henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat laaditaan:

Pakollinen tutkinnon osa:

 • Markkinointiviestinnän toimeksiannon valmistelu.

Visuaalisen markkinoijan osaamisalan tutkinnon osat:
 • Visuaalisen suunnitelman laatiminen
 • Visuaalisen suunnitelman toteutus.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä toimii Hyria koulutus Oy.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivulta: