Liiketalouden perustutkinto, merkonomi - Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala ja Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala

15.11.2016 klo 8.30 - 15.30

Sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:
Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala: Asiakaspalvelu
Talous- ja toimistopalveluiden osaamisala: Asiakaspalvelu ja Talouspalvelut

Valinnaiset tutkinnon osat valitaan taulukon vaihtoehdoista 1, 2 ja 3 tutkinnon perusteiden mukaisesti.

1


2


3


Korvaava tutkinnnon osa
(aikaisemmista opinnoista)


Kaupan palvelu ja myynti


Talouspalvelut


Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus


Tutukinnon osa perustutkinnosta


Asiakkuuksien hoito ja myyntityö


Kirjanpito


Sähköinen kaupankäynti


Tutkinnon osa ammattitutkinnosta


Visuaalinen myyntityö


Toimistopalvelut


Tuoteneuvonta


Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta


Myynnin tukipalvelutToiminnan kannattavuuden suunnittelu

Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus

Työvälineohjelmien käyttö

Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito

Yritystoiminnan suunnittelu
Liiketalouden perustutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan, jolloin kunkin opiskelijan opintopolku täsmentyy. Valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon suorittamista.

Hakeutumisvaiheessa:
  • Selvitetään hakijan aikaisemmin hankkima osaaminen ja työkokemus
  • Arvioidaan tutkinnon soveltuvuus hakijalle
  • Arvioidaan hakijan koulutustarpeet sekä mahdollinen ohjauksen ja tukitoimien tarve
  • Arvioidaan hakijan ammatilliset ja henkilökohtaiset kehittymistavoitteet, sekä otetaan huomioon hakijan työpaikan kehittämistarpeet.

Arviointien pohjalta tehdään yhdessä hakijan ja työpaikan kanssa suunnitelmat tutkinnon suorittamiseksi ja tarpeellisen ammattitaidon hankkimiseksi.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: