Loistavaa palvelua - B2C

Sisältö
Kaupan liiketoiminta ja asiakkuuksien hallinta
 • Kaupan toimialan piirteet ja tavoitteet myynnin näkökulmasta
 • Työnantajan ja myyjän vastuut
 • Mitä myyn, kenelle myyn ja miten myyn kannattavasti
 • Asiakkuuksien hoitomalli
 • Omat tavoitteeni asiakkuuksien hallinnassa.

Numerot ohjaa ja johtaa myyntiä

 • Myynnin suunnittelu ja seuranta
 • Asiakaskannattavuus
 • Hinnoittelu
 • Kampanjointi
 • Myynnin peruslaskentaa
 • Omat myyntitavoitteeni, seuranta ja budjetointi.

Myyntityön B2C

 • Valmistautuminen, kohtaaminen, argumentointi, kaupan päättäminen ja jälkihoito
 • Tavoitteet ja seuranta
 • Oman myyntitaidon kehittäminen.

Loistava asiakaspalvelu – tuloksellista myyntiä

 • Asiakaspalvelu - parasta myyntityötä, mitä asiakkaat arvostavat
 • Asiakaspalvelun elementit
 • Miten asiakaspalvelija itse hyötyy hyvästä asiakaspalvelusta?
 • Palvelulla lisää myyntiä.

Haastavat asiakaspalvelutilanteet

 • Asiakaskohtaaminen – ratkaiseva tekijä
 • Onko vaikeita asiakkaita olemassa - jos on, miten kohdata heidät
 • Asiakkaan kuuntelun aakkoset
 • Asiakaspalautteen vastaanottaminen
 • Omien asiakaskohtaamistaitojen kehittäminen.

Henkilökohtainen kehittyminen myyntityössä

 • Yhdeksän erilaista myyjää, yhdeksän erilaista asiakasta
 • Miten kohtaan ja palvelen erilaisissa tilanteissa erilaisia asiakkaita
 • Oman kehittymissuunnitelman käynnistäminen
 • Oman myyntitaidon kehittäminen
 • Tavoitteet ja seuranta.

Osatutkintotavoitteisessa opiskelussa Myynnin ammattitutkinnon osan suorittaminen henkilökohtaistetaan, eli valmistavan koulutuksen suunnitelma laaditaan tukemaan tutkinnon osan suorittamista.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: