Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto

Sisältö

POMOPRO® koostuu noin 30 valinnaisesta koulutusmoduulista, joiden teemoja ovat

 • strategia- ja liiketoimintajohtaminen


 • esimies- ja johtamisvalmiudet noviisista konkariin


 • kannattavuuden johtaminen ja kehittäminen


 • asiakkuuksien ja asiakaspalvelun johtaminen


 • projektin johtaminen
 • henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen

Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan tutkinnon suorittajan sen hetkinen osaaminen ja ammattitaito. PomoPRO®-kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360o–esimiesarviota ja RMP-analyysiä (motivaatioprofiili).

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kolme on pakollisia tutkinnon osia ja yksi on valinnainen tutkinnon osa.

Pakolliset tutkinnon osat:
 • Yksikön toiminnan suunnittelu
 • Yksikön henkilöstön johtaminen
 • Yksikön myynnin johtaminen.

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan yksi):
 • Kehittämisprojektin toteuttaminen

 • Tutkinnon osa yrittäjän ammattitutkinnosta

 • Tutkinnon osa varastoalan erikoisammattitutkinnosta.


Tutkinto suoritetaan käytännön esimiestyössä omalla työpaikalla.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä toimii Hyria koulutus Oy.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: