Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Sisältö

POMOPRO® koostuu noin 30 valinnaisesta koulutusmoduulista, joiden teemoja ovat

 • strateginen ja liiketoimintajohtaminen
 • esimies- ja johtamisvalmiudet noviisista konkariin
 • tuottavuuden ja talouden johtaminen ja kehittäminen
 • asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
 • prosessien ja laadun johtaminen
 • henkilöstön, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen.

Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan tutkinnon suorittajan olemassa oleva osaaminen ja ammattitaito. POMOPRO® -kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360o–johtajuusarviota ja Thomas-analyysiä (henkilökohtaisen profiilin analyysi).

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta, joista kaksi on pakollista ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa.

Kaikille yhteiset tutkinnon osat:

 • Yrityksen strategian kehittäminen
 • Oman johtamisosaamisen kehittäminen.

Valinnaiset tutkinnon osat, joista tutkinnon suorittaja valitsee kaksi, ovat:

 • Verkostojen johtaminen
 • Työyhteisön johtaminen


 • Osaamisen kehittäminen


 • Prosessien kehittäminen
 • Asiakkuuksien kehittäminen
 • Talouden kehittäminen.

Tutkintosuoritukset toteutetaan yrityksen tai vastuualueen aidossa johtamis- ja työtoiminnassa.

Koulutuksen ja tutkinnon järjestäjänä toimii Hyria koulutus Oy.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: