Tekniikan erikoisammattitutkinto

Sisältö

POMOPRO® koostuu noin 30 valinnaisesta koulutusmoduulista, joiden teemoja ovat.

  • Esimies- ja johtamisvalmiudet noviisista konkariin
  • Tuottavuuden ja talouden johtaminen ja kehittäminen
  • Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen
  • Prosessien ja laadun johtaminen
  • Henkilöstö, osaamisen ja työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen.


Koulutuksen alussa käydään jokaisen hakijan kanssa henkilökohtainen keskustelu, jossa kartoitetaan tutkinnon suorittajan olemassa oleva osaaminen ja ammattitaito. POMOPRO® -kartoituksen avulla tarkennetaan valmennusohjelman sisältö sekä suunnitellaan yksilöllinen oppimis- ja kehittämispolku. Oman johtajuuden kehittämisen sekä itsetuntemuksen lisäämisen apuvälineenä käytetään 360o–johtajuusarviota ja Thomas-analyysiä (henkilökohtaisen profiilin analyysi).

Tekniikan erikoisammattitutkinnon suorittaminen edellyttää pakollisen tutkinnon osan ja valinnaisen tutkinnon osan suorittamista.

Pakollinen tutkinnon osa:

  • Työnjohtaminen.

Valinnaiset tutkinnon osat (joista valitaan yksi):
  • Prosessijohtaminen
  • Henkilöstöjohtaminen
  • Asiakaspalvelun hoitaminen
  • Ammatinharjoittajana toimiminen.

Lisätietoja saat Opetushallituksen kotisivuilta: